• Wiza Tajlandia

  • Jeśli przyjeżdżasz na wakacje i nie przebywasz w Tajlandii dłużej niż 30 dni to nie potrzebujesz wizy.

    Musisz mieć paszport ważny co najmniej 6 miesięcy w dniu przekraczania granicy i to wszystko! Po przylocie do Tajlandii otrzymasz bezpłatną wizę (właściwie technicznie jest to zwolnienie z obowiązku wizowego) na okres 30 dni.

    WIĘCEJ INFORMACJI O WIZACH DO TAJLANDII